مرکز تحقیقات بتن (متب) دارای گواهینامه تایید صلاحیت بازرسی و آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران
مرجع صلاحیت دار تایید ثبت نوآوری ها و اختراعات از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
کاتالوگ آزمایشگاه واحد بازرسی ACI - شاخه ایران همایش سالیانه واحد آزمایشگاه

دوره های آموزشی

بروشور دوره های آموزشی
رفتن به بالا