درخواست بازدید از پروژه مرکز تحقیقات بتن


    جهت درخواست مشاوره از کارشناسان مرکز تحقیقات بتن به صورت غیرحضوری و تلفنی با شماره های ۰۲۱۸۸۶۶۴۱۵۱ و ۰۲۱۸۸۶۶۴۱۵۲ تماس حاصل نمایید.

    ایمیل: info@conrec.ac.ir