آزمایش های سیمان و ملات

آزمایش ASTM ISIRI
آزمایش مقاومت فشاری ملات سیمان (مکعبی ۵ سانتیمتری) C109
آزمایش تجزیه شیمیایی سیمان C114 ۱۶۹۲-۱۶۹۳-۱,۲/۱۶۹۴/۱۶۹۵/۶۴۴۳/۱۸۸۰۷-۲
آزمایش انبساط (سلامت) سیمان (روش اتوکلاو) C150 ۳۹۸
مشخصات سیمان پرتلند C151 ۳۹۱
آزمایش تغییر طول ملات و بتن سخت شده C157
نمونه گیری از سیمان C183 ۳۸۹/۱۸۸۰۷-۲
تعیین مقدار هوای ملات C185 ۶۱۷۰
تعیین جرم مخصوص سیمان C188 ۷۱۴۸/۱۸۸۰۷-۳
تعیین زمان گیرش سیمان (ویکات) C191 ۳۹۲/۱۸۸۰۷-۳
آزمایش سولفات در ملات سیمان هیدراته C204 ۳۹۰/۱۸۸۰۷-۶
تعیین نرمی سیمان (بلین) C265
تعیین زمان گیرش سیمان (گیلمور) C266
آزمایش مقاومت خمشی ملات C305 ۳۹۲/۱۱۸۹۵
روش اختلاط مکانیکی خمیر های سیمان و ملات C348 ۳۹۳/۱۸۸۰۷-۱
آزمایش مقاومت فشاری ملات (منشوری) C349 ۳۹۳/۱۸۸۰۷-۱
تعیین نرمی سیمان با الک ۴۵ میکرون C430
آزمایش سفتی اولیه سیمان (روش خمیر) C451
آزمایش جمع شدگی خشک شن ملات C596 ۱۰۴۴۴
آزمایشات ماسه مرجع برای آزمایش سیمان C778 ۳۰۴۰/۱۲۸۱۹
مشخصات مواد سیمانی زود سخت شونده، خشک و بسته بندی شده برای تعمیر بتن C925 ۱۶۶۵۵
آزمایش تغییر طول ملات سیمان در برابر سولفات C1012 ۱۷۱۰۷
اندازه گیری خواص رئولوژی خمیر مواد سیمانی با رئومتر C1038
آزمایش انبساط ملات سیمان در آب C1749
رابطه رطوبت چگالی خاک سیمان D558
آزمایش خاصیت پوزولانی سیمان های پوزولانی ۱۸۸۰۷-۵