واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

واژه های بتن (۱) کارگروه واژه گزینی برون پذیر ،بتن انجمن علمی بتن و سازه های بتنی ایران اعضای کارگروه واژه گزینی تخصصی برون پذیر :بتن مهندس مصطفی احمدوند مهندس آریا احمدوند دکتر ابوالفضل حسنی دکتر ابوالقاسم ،دولتی دکتر محسن قائمیان

دکتر علی نورزاد دکتر حامد ،نیرومند دکتر فرشاد ،وزین ،رام دکتر هومن هورنهاد اعضای زیرگروه واژه گزینی تخصصی برون پذیر بتن دکتر عباس اکبرپور، دکتر حمزه رحیمی دادگر، مهندس بیژن ،غزنوی دکتر فرید غفاری مقدم مهندس تقی فخر محمدی دکتر حسین کاظم دکتر افرام کیوانی

پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی فاطمه محمودنژاد

ویراستار مهدی حریری شورای واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

اعضای پیوستۀ فرهنگستان دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس جلسه استاد هوشنگ مرادی

کرمانی

سایر اعضا دکتر ژاله آموزگار عضو (وابسته دکتر محمدابراهیم ابو کاظمی، مهندس محمدرضا بهاری نسرین ،پرویزی دکتر علی پورجوادی دکتر هوشنگ رهنما (عضو وابسته دکتر زهره ،زرشناس دکتر قطب الدین صادقی دکتر علاءالدین طباطبایی عضو وابسته سیامک ،کاظمی ،مهندس علی ،کافی دکتر ایران ،کلباسی دکتر شهین نعمت زاده دکتر اسماعیل یزدی

هیئت فنی نسرین پرویزی معاون) گروه واژه گزینی دکتر علاءالدین طباطبایی مشاور) گروه واژه گزینی) نسخه پرداز و ویراستار فنی لیدا خمر حروف نگاری اکرم زر محمدی

تاریخ انتشار: بهمن ۱۴۰۱

مرکز پخش انتشارات فرهنگستان زبان و ادب ،فارسی ،بزرگراه حقانی، بعد از ایستگاه مترو، مجموعه فرهنگستانها، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تلفن: ۶۸-۸۸۶۴۲۳۳۹

این دفتر در بردارنده مجموعه ای از

واژه های تخصصی است که به پیش گروه تخصصی در شورای واژه گزینی فرهنگستان مطرح و تصویب شده و شورای فرهنگستان کاربرد آنها را برای مدت سه سال تأیید کرده است این مجموعه به تأیید رئیس جمهور محترم ،ایران ،آیت الله

جمهوری

سیدابراهیم رئیسی رسیده و دستور ابلاغ

ان صادر شده .است

مقدمه

این جزوه نخستین مجموعه از واژه های تخصصی بتن است که پس از بحث و بررسی در گروه واژه گزینی به تصویب شورای واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

رسیده است.

کارگروه واژه گزینی تخصصی بتن در سال ۱۳۹۹ با همکاری انجمن علمی بتن و سازه های بتنی ،ایران آغاز به کار کرد این کارگروه با توجه به ضرورت معادل گزینی برای اصطلاحات علم نوپای بتن شکل گرفت جزوه حاضر شامل ۷۷ واژه است این واژه ها که پیشنهاد کارگروه تخصصی برون پذیر واژه گزینی بتن ،است در جلسات تیرماه ۱۴۰۱ شورای واژه گزینی مطرح شد. براساس مادهٔ ۱۴ مکرر اساسنامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی مصوب جلسه ۵۵۲، مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۴ شورای عالی انقلاب ،فرهنگی اختیار تصویب واژه ها از طرف شورای فرهنگستان به شورای واژه گزینی تفویض شده است. از این رو پس از بررسی واژه های این مجموعه و تصویب آنها در شورای واژه گزینی شورای فرهنگستان کاربرد آنها را برای مدت سه سال تأیید کرد این واژه ها برای مدت تعیین شده به تأیید آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور محترم و ریاست عالیه فرهنگستانها، رسیده و به کلیه سازمانها و دستگاههای دولتی ابلاغ شده است.

مطالب این جزوه به شرح زیر تنظیم شده است:

  1. فهرست واژه ها به ترتیب الفبای لاتین؛
  2. واژه نامه توصیفی به ترتیب الفبای فارسی که شامل ضبط فرنگی واژهٔ بیگانه معادل مصوب فرهنگستان و تعریف واژه است تعریف واژه ها را اعضای کارگروه در اختیار فرهنگستان قرار داده اند .البته با صلاحدید ،فرهنگستان، تعریف ها عمومی شده است تا قابل درک برای افرادی با تحصیلات کارشناسی باشد و صرفاً برای روشن شدن مطلب ارائه شده است و تعریف دقیق و جامع علمی نیست.

از آنجا که برخی از واژه ها دو صورت بریتانیایی و آمریکایی دارند و هر دو صورت بسیار رایج است فرهنگستان برای پرهیز از بروز ناهماهنگی صورت بریتانیایی آنها را ترجیح داده است. آن نیست که همۀ آنان با یکایک ذکر نام کلیه اعضا در صفحۀ حقوق به معنی این معادلها موافق بوده اند تصویب معادلها برحسب معمول با رأی اکثر اعضای حاضر یا به اتفاق آرا صورت گرفته است.

غلامعلی حداد عادل

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی

و مدیر گروه واژه گزینی

حکم وازه گزینی مصطفی احمدوند
حکم وازه گزینی آریا احمدوند
حکم وازه گزینی دکتر نورزاد