مرکز تحقیقات بتن (متب)
آزمایشگاه بتن

تاریخچه فروش میکروسیلیکا در ایران

316

تاریخچه فروش میکروسیلیکا در ایران

تاریخچه فروش میکروسیلیکا (سیلیکا فیوم ) و ژل میکروسیلیس (سیلیکاژل) توسط وندشیمی در ایران

 بانک صنعت و معدن در سال ۱۳۶۷ قرارداد ساخت کارخانه فروآلیاژ ایران در شهرستان ازنا – الیگودرز را با شرکت ELKM material نروژ منعقد نمود. قصد از این قراردادتولید(فروسیلیس) یا سنگ آهن جهت مصرف در صنعت فولاد کشور بود. کارخانه از سال اسفند-۱۳۷۲ به بهره برداری رسید. پودر میکروسیلیکا یا سیلیکا فیوم، غبار یا دوده خارج شده از کوره است که از طریق سیستم خنک کننده و فیلتر کردن پودر حاصل در سیلوها ذخیره میشود.

شرکت وندشیمی ساختمان از سال ۶۹ تا سال ۱۳۷۵ بعنوان نماینده شرکت سیکا سوئیس با ورود مواد ساخته شده و سپس از سال ۱۳۷۲ با مجوز تولید اقدام به تولید پاره ای از محصولات با مواد اولیه سیکا سوئیس نمود، در این سالها شاهد ورود پودر میکروسیلیکا توسط تجار ایرانی برای پروژه هایی نظیر سد کارون ۳ (سرریز) اسکله بندر عباس از شرکت ELKM بودیم.

همینطور شرکت سیکا سوئیس نیز میکروسیلیکا مصرفی خود را ازELKM  تهیه و همراه فوق روان کننده به شرکت ها توصیه می نمود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.