تاریخچه فروش میکروسیلیکا در ایران

تاریخچه فروش میکروسیلیکا در ایران تاریخچه فروش میکروسیلیکا (سیلیکا فیوم ) و ژل میکروسیلیس (سیلیکاژل) توسط وندشیمی در ایران  بانک صنعت و معدن در سال ۱۳۶۷ قرارداد ساخت کارخانه فروآلیاژ ایران در شهرستان ازنا – الیگودرز را با شرکت ELKM material نروژ منعقد نمود. قصد از این قراردادتولید(فروسیلیس) یا سنگ آهن جهت مصرف در صنعت…