فراخوان ارسال مقاله بیست و پنجمین همایش ملی سالیانه انجمن بین المللی بتن (ACI)-شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب)

فراخوان ارسال مقاله بیست و پنجمین همایش ملی سالیانه انجمن بین المللی بتن (ACI)-شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب)   هدف: شورای توسعه استراتژی بتن ایران (شتابا) و کمیته رهبری علمی و اجرایی بیست و پنجمین همایش ملی سالیانه و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن ایران…

مسابقه طراحی سازه های بتنی با پرینتر سه بعدی

مسابقه طراحی سازه های بتنی با پرینتر سه بعدی در کنفرانس بتن و زلزله حسین حیدری برای نخستین بار مرکز تحقیقات بتن در بیست و دمین دوره کنفراس بتن و زلزله که در تاریخ ۴ و ۵ دی ماه در تهران برگزار می شود. برای نخستین بار پیشنهاد مسابقه دانشجویی جدید در این اجلاس ACI…