"(اجباری)" indicates required fields

لطفا دوره ای که در آن شرکت کرده اید را انتخاب نمایید.
۱- تسلط استاد بر مطالب مورد تدریس(اجباری)
۲- علاقه مندی استاد به امر تدریس و توانایی اداره جلسات درس(اجباری)
۳- آگاهی استاد از آخرین اطلاعات و یافته های علمی مرتبط(اجباری)
۴- توانایی استاد در تفهیم مطالب درسی(اجباری)
۵- بهره گیری استاد از تمامی وقت کلاس جهت تدریس(اجباری)
۶- توانایی استاد در فراهم کردن زمینه های لازم جهت بحث و اظهار نظر و مشارکت دادن فراگیران در مطالب درسی(اجباری)
۷- ارزیابی شخصی از عملکرد کلی استاد(اجباری)
۸- مطالب ارائه شده در این دوره تا چه میزان در بالا بردن آگاهی شما موثر بوده است؟(اجباری)
۹- مطالب ارائه شده در این دوره تا چه حد در حل مسائل و مشکلات شغلی شمار مفید و موثر خواهد بود؟(اجباری)
۱۰- نحوه بر خورد کارکنان و عوامل اجرایی مدیریت آموزش در طی این دوره با شما چگونه بوده است ؟(اجباری)
۱۱- جزوات و سایر مطالب ارائه شده را در چه سطح ارزیابی می کنید؟(اجباری)
۱۲- دوره مجازی و امکانات آموزشی و رفاهی آن را در چه سطحی ارزیابی می کنید ؟(اجباری)
۱۳- کیفیت اطلاع رسانی دوره ها را در چه سطحی ارزیابی می کنید؟(اجباری)
۱۴- مبلغ دریافتی بابت دوره آوزشی را در چه سطحی ارزیابی می کنید؟(اجباری)
۱۵- مدت زمان برگزاری دوره را در چه سطحی می کنید؟(اجباری)
۱۶- آیا علاقه دارید در دوره های بعدی نیز شرکت کنید؟(اجباری)
۱۷- آیا علاقه دارید دوره های آموزشی را به همکاران و آشنایان خود معرفی کنید؟(اجباری)