فراخوان ارسال مقاله بیست و پنجمین همایش ملی سالیانه انجمن بین المللی بتن (ACI)-شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب)

فراخوان ارسال مقاله بیست و پنجمین همایش ملی سالیانه انجمن بین المللی بتن (ACI)-شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب)   هدف: شورای توسعه استراتژی بتن ایران (شتابا) و کمیته رهبری علمی و اجرایی بیست و پنجمین همایش ملی سالیانه و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن ایران…

پیام رییس انجمن بین المللی بتن آمریکا (ACI)

پیام رییس انجمن بین المللی بتن آمریکا (ACI) در خصوص همایش بهار امسال در شهر شیکاگو CANCELLATION NOTICE – ACI CONCRETE CONVENTION 03/11/2020 The governor of Illinois recently issued a disaster proclamation due to the COVID-19 situation. To protect our attendees’ health and safety, the American Concrete Institute has made the decision to cancel the…