مسابقه طراحی سازه های بتنی با پرینتر سه بعدی

مسابقه طراحی سازه های بتنی با پرینتر سه بعدی در کنفرانس بتن و زلزله حسین حیدری برای نخستین بار مرکز تحقیقات بتن در بیست و دمین دوره کنفراس بتن و زلزله که در تاریخ ۴ و ۵ دی ماه در تهران برگزار می شود. برای نخستین بار پیشنهاد مسابقه دانشجویی جدید در این اجلاس ACI…