مطالعه آزمایشگاهی تعیین خواص مکانیکی کامپوزیت های سیمانی مهندسی

مطالعه آزمایشگاهی تعیین خواص مکانیکی کامپوزیت های سیمانی مهندسی چکیده استفاده از مصالح کامپوزیتی سیمانی نظیر کامپوزیت های سیمانی مهندسی (ECC) در مقاوم سازی سازه ها به دلیل مقاومت و کرنش کششی بالای آنها کاربرد فراوانی دارد. یافتن طرح اختلاط مناسب که منجر به دستیابی به بهترین مشخصات مکانیکی در مصالح ECC شود امری ضروری…