تاثیر سلولز اترها بر خواص ملات سیمانی

تاثیر سلولزاترها بر خواص ملات سیمانی چکیده امروزه بتن و ملات های سیمانی یکی از پرمصرف ترین مصالح ساختمانی هستند که می توان به کمک تکنولوژی و مواد جدید سعی در بهبود این مصالح پرمصرف را داشت، اگرچه افزودن این مواد برخی خواص را بهبود می بخشد اما در طرف مقابل برخی دیگر از خواص…