مطالعه آزمایشگاهی مقاومت فشاری بتن مسلح شده با الیاف بازیافتی از تایر فرسوده

مطالعه آزمایشگاهی مقاومت فشاری بتن مسلح شده با الیاف بازیافتی از تایر فرسوده چکیده بتن و شاتکریت (بتن‌پاشیده) از پرکاربردترین مصالح در سازه‌های مهندسی از جمله ساختمان‌ها، پل‌ها، تونل‌های انتقال آب، تونل‌های راه و سایر فضاهای زیرزمینی می‌باشند. در این سازه‌های مهندسی بتن به اشکال مختلف  قطعات پیش‌ساخته، بتن‌ریزی درجا و بتن‌پاشیده مورد استفاده قرار…