حضور مهندس احمدوند دبیر کمیته TC71 نماینده سازمان ملی استاندارد در اجلاسیه ایزو

بیست و پنجمین اجلاسیه جهانی ایزو حضور مهندس مصطفی احمدوند دبیر انجمن بین المللی بتن آمریکا (ACI) – شاخه ایران و رییس مرکز تحقیقات بتن (متب) و مهندس آریا احمدوند مسئول شاخه های دانشجویی انجمن بین المللی بتن آمریکا (ACI) – شاخه ایران و پژوهشگر مرکز تحقیقات بتن به عنوان نماینده سازمان ملی استاندارد ایران…