دبیرخانه کمیته متناظر بتن INSO-ISO/TC71

بیست و پنجمین مجمع عمومی اجلاس اعضایسازمان بین اللملی استاندار ISO TC 71 کمیته های فنی بتن، بتن مسلح و بتن پیش تنیده در شهر دیدرویت ایالت میشیگان در کشور امریکا روزهای ۲۲-۲۴مهرماه درسال ۱۳۹۸ ابتداد به منظور آشنایی بیشتر با سازمان بین المللی استاندارISO مقدمه ای را بیان کنید: انقلاب تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات…