بررسی نفوذ پذیری بتن حاوی سرباره فولاد با آزمایش های مقاومت الکتریکی، جذب آب و Sorptivity

بررسی نفوذ پذیری بتن حاوی سرباره فولاد با آزمایش های مقاومت الکتریکی، جذب آب و Sorptivity چکیده دراین تحقیق نتایج امکان ستجی کاربرد سرباره کارخانه فولاد خزر گیلان به عنوان ریزدانه در بتن به همراه میکروسیلیس و الیاف پلی پروپیلن برای ساخت بتن ارائه شده است. برای این منظور مخلوط هایی با ۱۰، ۱۵، ۲۵…