نام
۱- حداکثر اندازه سنگدانه ها نباید بیشتر از:(Required)
۲- در هوای گرم توصیه می شود که:(Required)
۳- در هوای گرم توصیه می شود که:(Required)
۴- در صورتی که روی سطح میلگرد های مصرفی میزان کمی زنگ زدگی وجود داشته باشد، پیمانکار لازم است چه کاری انجام دهد؟(Required)
۵- تاول زدن و پوست پوست شدن سطح بتن به دلیل:(Required)
۶- لازم است قالب های نمونه گیری استوانه ای که برای بدست آوردن مقاومت فشاری بتن (f’c) استفاده می شوند:(Required)
۷- علت اصلی که بتن دارای حباب هوا می باشد محافظت بتن در برابر سیکل های یخ بندان و ذوب می باشد.(Required)
۸- ملاک باز کردن قالب بتن کدام آزمون مقاومتی می باشد؟(Required)
۹- نیاز است نمونه های استوانه ای بتن:(Required)
۱۰- چه چیزی باعث ایجاد کرموشدگی در بتن می شود؟(Required)
۱۱- در صورتی که پرداخت کاری در زمانی انجام شود که روی سطح بتن دچار آب انداختگی باشد ممکن است چه اتفاقی رخ دهد؟(Required)
۱۲- کلرید کلسیم را می توان در قطعات پیش ساخته بتنی استفاده نمود.(Required)
۱۳- سنگدانه ها حدود چند درصد کل مخلوط بتن را تشکیل می دهند؟(Required)
۱۴- هاردنر (سخت کننده کف) در چه زمانی اجرا می شود؟(Required)
۱۵- چه زمانی برش زدن(کاتر زدن) بتن انجام می شود؟(Required)
۱۶- چند درصد حباب هوا داخل بتن برای پرداخت کاری بوسیله ماله پروانه مکانیکی به مدت طولانی (Hard Trowel) مجاز است؟(Required)
۱۷- شن کش ها برای جایجایی بتن استفاده می شوند؟(Required)
۱۸- چه میزان بتن می بایست جلوی شمشه قرار بگیرد؟(Required)
۱۹- پوشش های پلاستیکی می بایست برای عمل آوری بتن های معماری و دکوراتیو استفاده شوند.(Required)
۲۰- چه چیزی باعث ایجاد ترک های جزیره ای و پوست ماری در سطح بتن می شود؟(Required)
۲۱- چگونه می توان ترک خوردگی در بازشو ها و تقاطع با دیوارها را کاهش داد؟(Required)
۲۲- در چه زمانی پرداخت کار می بایست از ماله مکانیکی استفاده نماید؟(Required)
۲۳- عمق برش ها و کاتر زدن در بتن برای ایجاد درز کنترل چقدر است؟(Required)
۲۴- آیا از سیستم جایدهی شطرنجی بتن برای بتن ریزی های کوچک هم می توان استفاده نمود.(Required)
۲۵- نام این ابزار چیست؟(Required)
۲۶- چه چیزی سبب ایجاد سوزش پوست در پرداخت کاری بتن می شود؟(Required)