مرکز تحقیقات بتن (متب)
آزمایشگاه بتن

نقشه

ارتباط با ما

مرکز تحقیقات بتن

مرکز تحقیقات بتن(متب) با مجوز قطعی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری، طی سال های گذشته فعالیت های چشمگیری از خود نشان داده بطوری که به عنوان موسسه پژوهشی برتر کشور منتخب و به دریافت لوح سپاس از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نایل آمده است.

اطلاعات تماس

آدرس : تهران، میدان ونک، خیابان ونک، کوی لیلی، پلاک۱، واحد ۹
کدپستی: ۱۹۹۴۶۳۳۳۱۹
صندوق پستی: ۴۴۹۸-۱۵۸۷۵
تلفن: ۸۸۶۶۴۱۵۱ ،۰۲۱۸۸۶۶۴۱۵۲
فکس: ۰۲۱۸۸۷۹۷۴۵۴

مدیریت مرکز تحقیقات بتن

مدیریت

مهندس مصطفی احمدوند
تلفن تماس: ۸۸۶۶۴۱۵۱
ایمیل: info@conrec.ac.ir

مسئول دفتر

خانم آزاده زینلی
تلفن تماس: ۸۸۶۶۴۱۵۱-۲
ایمیل: info@conrec.ac.ir

واحد آزمایشگاه مرکز تحقیقات بتن

مدیر آزمایشگاه

مهندس آریا احمدوند
تلفن تماس: ۰۹۱۲۰۲۹۱۶۵۱
ایمیل: lab@conrec.ac.ir

مدیر فنی آزمایشگاه

مهندس اکبر ابراهیمی
تلفن تماس: ۰۹۱۰۲۴۶۰۵۷۷
ایمیل: lab@conrec.ac.ir

مدیر کیفی آزمایشگاه

مهندس بهمن اسدی
تلفن تماس: ۰۹۱۰۰۰۵۵۱۲۶
ایمیل: lab@conrec.ac.ir

کارشناس اجرایی

مهندس افشین قهرمانی
تلفن تماس: ۰۹۱۰۰۰۵۵۱۲۷
ایمیل: lab@conrec.ac.ir

واحد انجمن بین المللی بتن (ACI)

مدیر اجرایی

مهندس تقی فخر محمدی
تلفن تماس: ۸۸۶۶۴۱۵۱
ایمیل: info@aciiranchapter.org

مسئول ACI

سرکار خانم مهندس فریبا سعیدی
تلفن تماس: ۸۸۶۶۴۱۵۱
ایمیل: info@aciiranchapter.org